Simetri Teorisi

Simetri Teorisi « Teoriler  

Newcomb tarafından önerilmiş bilişsel bir harmoni teorisidir. Buna göre insanlar, diğerleriyle ilişkileri hakkındaki bilişlerinde ve duygularında simetri ararlar.